تاریخ تاسیس: بهمن 1372

اعضای هیئت موسس:

 • دکتر فریدون نوحی
 • دکتر مجید ملکی
 • دکتر ایرج ناظری
 • دکتر سیدمحمدعلی صدرعاملی
 • مرحوم دکتر علی محمد هنجنی
 • مرحوم دکتر ناصر حجتی
 • دکتر مسعود پورمقدس
 • دکتر منوچهر رادپور
 • دکتر محمدرضا معتمدی
 • دکتر محمدیوسف حیدری

رئیس انجمن: دکتر فریدون نوحی

دبیران انجمن:

 • دکتر مجید ملکی (از سال 1373 تا 1378)
 • دکتر سیدعبدالحسین طباطبایی (1378 تا 1387)
 • دکتر محمد مهدی پیغمبری (1387 تا کنون)

​تعداد کنگره های قبلی انجمن: 24