نوع خبر 
 
 
فراخوان ثبت نام جهت کاندیداتوری

آگهی فراخوان برای ثبت نام کاندیداهای اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن قلب وعروق ایران   

با توجه به برگزاری انتخابات انجمن قلب وعروق ایران درتاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ از اعضای پیوسته متقاضی کاندیداتوری تقاضا میشود که رئوس مهمترین سوابق علمی و اجرایی (رزومه)، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات همراه، کپی صفحه آخر) و یک  قطعه عکس جدید خود را به همراه تکمیل فرم درخواست که درسایت انجمن به آدرس http://iha.org.ir قرارداده شده به آدرس سایت یا ایمیل انجمن ارسال بفرمایند.

http://iha.org.ir

iha@iha.org.ir

هیئت مدیره انجمن قلب وعروق ایران

شنبه 25 ارديبهشت 1400  15:7

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 27 شهريور 1400  23:45:25
تعداد بازديد از اين خبر : 1469
کدخبر : 101