نوع خبر 
 
 دومین جشنواره ملّی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396  10:41
 برگزاری ششمین همایش قلب کودکان در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  11:6
 همایش Update on Aortic Root Surgery در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 28 دى 1395  12:47
 بیست چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
چهارشنبه 8 دى 1395  8:49
 دومین سمینار 2روزه اکوکاردیوگرافی حین جراحی
چهارشنبه 1 دى 1395  12:32
 اولین سمینار Iran PCR در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 29 آذر 1395  10:30
 پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران
چهارشنبه 24 آذر 1395  10:16
 ششمین همایش قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک قلب و غدد ،قلب و اعصا ب
دوشنبه 22 آذر 1395  13:13
 دهمین دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه 6 آذر 1395  11:7
 برگزاری تازه های تصویر برداری قلب و عروق
يکشنبه 23 آبان 1395  9:12
1 2 3
 نتایج 10 - 20 از تعداد 30  خبر